เพื่อคนไทย

Volunthai เพื่อคนไทย

Volunthai เป็นชื่อองค์กรที่เกิดจากการผสมคำว่า Volunteer และThailand ซึ่งย่อมาจาก Volunteers for Thailand อาสาสมัครเพื่อประเทศไทย

Volunthai ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 โดย ไมเคิล แอนเดอร์สันหนุ่มชาวอเมริกัน และ ฐานียา เพียรทอง สาวชาวไทย

เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกและมีจุดมุ่งหมายในการชักชวนเพื่อนอาสาสมัครชาวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากรู้จักโลกในมุมใหม่และอยากทำประโยชน์ ให้กับสังคมไทยมาช่วยกันสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย มาช่วยทำให้ภาษาอังกฤษน่าเรียนและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Volunthai เริ่มต้นจากการส่งอาสาสมัครไปช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

ช่วยจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นจึงกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานและภาคอื่นๆของประเทศ

ในปัจจุบันอาสาสมัครส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกา เรียนจบปริญญาตรีอายุระหว่าง 20-30ปี อยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

ทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยและหาประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย